waterstyle

Privacyverklaring

Als u onze webpagina’s www.hansa.com bezoekt, bewaren onze webservers standaard het IP-adres dat u van uw internetprovider kreeg toegewezen, de browser van waaruit u ons bezoekt, de webpagina’s die u bij ons bezoekt alsook de datum.  U wordt eventueel verzocht om uw persoonlijke informatie op te geven. Het beantwoorden van deze vragen is vrijwillig. Alle persoonlijke gegevens die op de website van

Hansa Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
D-70567 Stuttgart

Tel: +49 (0)711 1614-0
Fax: +49 (0)711 1614-368
E-Mail: info@hansa.com

worden opgevraagd, worden uitsluitend voor uw individuele begeleiding, de toezending van productinformatie of de voorstelling van dienstaanbiedingen bewaard, verwerkt en indien nodig aan het HANSA-concern doorgegeven. De Hansa Armaturen GmbH verzekert dat uw gegevens volgens de geldende bepalingen van de privacywetgeving vertrouwelijk worden behandeld. U kunt het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, markt- of opinieonderzoek op elk moment herroepen of informatie over deze bewaarde gegevens opvragen. Deze herroeping of vragen over gegevensbescherming kunt u ook via e-mail naar datenschutz@hansa.com sturen.  

Toegang tot de opslag van informatie op uw eindapparaten (gebruik van cookies) 
Om uw voorkeuren tijdens het bezoek aan onze website te kunnen achterhalen en daardoor een voortdurende optimalisatie van de inhoud volgens uw individuele wensen te verzekeren, gebruikt HANSA cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schijf van uw computer worden bewaard. Ze maken het mogelijk om uw computer te identificeren, maar vragen niet naar noch bewaren ze uw persoonlijke gegevens. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en kunnen ook geen virussen bevatten. U kunt op elk moment verhinderen dat cookies op uw computer worden bewaard via de instellingen van uw browser. De functionaliteit van de website wordt dan onder bepaalde omstandigheden beperkt. 

Beheer van cookies 
De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. Het gebruik van cookies kunt u weigeren of blokkeren wanneer u de instellingen van uw browser wijzigt. Afhankelijk van uw browser kunnen verschillende cookies gedeactiveerd worden. Gelieve de “Helpfunctie“ van uw browser te raadplegen. 

Google Analytics 
Onze webpagina’s gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van uw gebruik van onze webpagina’s maken en een doelgerichte reclameweergave door zogenaamde retargeting / remarketing mogelijk maken. De informatie die door de cookie over uw gebruik van onze webpagina’s wordt verzameld, wordt doorgaans naar een server van Google in de VSA overgedragen en daar opgeslagen. Wij delen u graag mee dat Google Analytics op onze webpagina’s met de code „gat._anonymizeIp();“ werd uitgebreid om zo een anonieme verzameling van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen. Wegens de activering van het anonimiseren van IP-adressen op onze webpagina’s wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres door Google aan een server in de VSA worden overgedragen en daar verkort. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om uw gebruik van onze webpagina’s te analyseren, om rapporten over uw activiteit op onze webpagina’s samen te stellen en om andere diensten verbonden aan het website- en internetgebruik voor ons te verstrekken. Het IP-adres dat uw browser aan Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd bij andere gegevens van Google. U kunt het bewaren van de cookies via de gepaste instellingen van uw browser verhinderen (zie hierboven). U kunt bovendien de informatie die door de cookie wordt geregistreerd over uw gebruik van onze webpagina’s (incl. uw IP-adres) aan Google alsook de verwerking van de gegevens door Google verhinderen, door de browser-plugin via de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). 

Bovendien kunt u de registratie door Google Analytics en Google Remarketing verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie gebruikt om de toekomstige registratie van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website te verhinderen: Google Analytics deactiveren

Google Adwords deactiveren
Wij gebruiken Google Analytics eveneens om gegevens uit AdWords voor statistische doeleinden te analyseren. Als u dit niet wenst, kunt u dit via de advertentievoorkeuren-manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) deactiveren. 

Retargeting / Remarketing 
Deze website gebruikt retargeting-technologieën, die door andere aanbieders (bv. remarketing via het Google Display Network) worden beheerd. Door retargeting kan op de websites van onze partners elke gebruiker doelgericht met advertenties worden aangesproken, die reeds interesse hebben getoond in onze merken en producten.  Uit onderzoek weten we dat het invoegen van gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties interessanter is voor de gebruiker dan advertenties die geen betrekking hebben op persoonlijke belangen. Het invoegen van advertenties gebeurt bij retargeting op basis van een cookie-gebaseerde analyse van het voormalig gedrag van de gebruiker. Natuurlijk zullen hierbij ook geen persoonsgegevens worden bewaard en natuurlijk worden bij de toepassing van de retargeting-technologie de geldende wettelijke privacybepalingen in acht genomen.  Als u met deze vorm van adverteren niet akkoord gaat, kunt u via de instellingen van uw internetbrowser cookies deactiveren en/of bestaande cookies verwijderen.  Bovendien kunt u de cookie-gebaseerde analyse met gevolgen voor de toekomst herroepen, als u een opt-out cookie volgens de volgende instructies op uw apparaat opslaat. Ander gebruik of doorgave aan derden gebeurt niet.

Social Media (Facebook Pixel, YouTube en co.)

Facebook, Google+ en YouTube
Op deze website worden Social Media plugins van Facebook en Google (Google+ en YouTube) gebruikt. Daarbij gaat het om aanbiedingen van de Amerikaanse firma’s Facebook en Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)). 

Als u een website bezoekt die zo’n plugin bevat, brengt uw browser een verbinding met Facebook of Google tot stand en worden de inhouden van deze pagina’s geladen. Uw bezoek aan deze website kan daardoor zo nodig door Facebook en Google worden getraceerd, ook wanneer u de functie van de social plugin niet actief gebruikt. Als u beschikt over een account bij Facebook of Google, dan kunt u zo’n social plugin gebruiken en kunt u zo informatie met uw vrienden delen. Hansa Armaturen GmbH heeft geen invloed op de inhoud van de plugin en de overdracht van informatie. Via de door ons gebruikte Facebook-Pixel krijgt Facebook de melding dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht en kan het uw bezoek aan uw gebruikersaccount toewijzen. De informatie die zo verkregen wordt, kunnen we voor de weergave van Facebook advertenties gebruiken. Wij willen u erop wijzen dat wij als eigenaar van de website geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens noch van hun gebruik door Facebook. Indien u niet wilt dat gegevens worden verzameld via Custom Audience, kunt u dit hier deactiveren. Op hun website stellen Facebook en Google gedetailleerde informatie over de omvang, het type, het doel en verdere verwerking van uw gegevens ter beschikking. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen. 

Gegevensbescherming bij Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy 
Gegevensbescherming bij Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

Twitter
Op deze website worden ook functies van Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Door het gebruik van Twitter en de functie “Retweet” worden de webpagina’s die u hebt bezocht op Hansa Armaturen GmbH aan uw Twitter-account gelinkt en aan andere gebruikers kenbaar gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Uw internetbrowser brengt hiervoor een directe verbinding met de servers van Twitter tot stand en draagt de gegevens over aan Twitter. 

Wij willen u erop wijzen dat we geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens noch van hun gebruik door Twitter. Meer informatie over de privacyverklaring van Twitter vindt u hier: twitter.com/privacy.

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u via de accountinstellingen http://twitter.com/account/settings wijzigen.

Instagram
Op deze website zijn verder ook plugins van het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram“) geïntegreerd. De Instagram plugin herkent u aan de “Instagram - Button” op onze website. 

Wanneer u op de "Instagram - Button" klikt terwijl u met uw Instagram - account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze webpagina’s linken aan uw Instagram - profiel. Daardoor kan Instagram uw bezoek aan onze webpagina’s toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens noch van hun gebruik door Instagram. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest
Op deze website zijn verder ook plugins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“) geïntegreerd. De Pinterest plugin herkent u aan de “Pin it-Button” op onze website. 

Als u klikt op de Pinterest "Pin it-Button" terwijl u met uw Pinterest-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze webpagina’s aan uw Pinterest-profiel linken. Daardoor kan Pinterest uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u er graag op dat wij geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens noch van hun gebruik door Pinterest. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy.

WhatsApp 
Op deze website wordt ook een WhatsApp-menuknop (WhatsApp-Share-Button) gebruikt. Met deze menuknop kunt u inhoud van Hansa Armaturen GmbH via de WhatsApp app op uw mobiele telefoon delen. Bij de menuknop gaat het om een hyperlink. Bij de weergave van de menuknop op deze website worden nog geen persoonlijke gegevens aan de beheerder van WhatsApp of aan andere derden overgedragen. Zodra u de WhatsApp-menuknop gebruikt, wordt aan de beheerder van WhatsApp doorgegeven welke inhoud wordt gedeeld en dat de menuknop op deze website werd gebruikt. Meer informatie over de omgang met persoonlijke gegevens door de beheerder van WhatsApp kunt u vinden in de privacyverklaring van de beheerder: www.whatsapp.com/legal/.

Afmelden
Door u af te melden op de sites van de sociale netwerken alsook door het verwijderen van geplaatste cookies kunt u vermijden dat sociale netwerken tijdens uw bezoek aan Hansa Armaturen GmbH de over u verzamelde informatie aan uw gebruikersaccount bij het betreffende sociale netwerk wordt toegewezen.

Als u niet wilt dat sociale netwerken de verzamelde gegevens direct aan uw profiel toewijzen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij de betreffende sociale netwerken. U kunt het laden van de plugin ook met add-ons voor uw browser helemaal verhinderen, bv. met een script-blocker zoals „NoScript“. Dit vindt u op: http://noscript.net.

Nieuwsbrief
Met uw inschrijving voor de HANSA nieuwsbrief verklaart u ermee akkoord te gaan dat de door u opgegeven persoonsgegevens voor de individuele toezending van de nieuwsbrief per e-mail mogen worden gebruikt. Door het inschrijvingssysteem met bijkomend bevestigingsmail, die een link voor de uiteindelijke registratie bevat (double-opt-in), wordt gegarandeerd dat u expliciet wenst om e-mails te ontvangen.  

De hiervoor meegedeelde toestemming kunt u op elk moment en zonder kosten met gevolgen voor de toekomst herroepen, door in de nieuwsbrief op de link ’Nieuwsbrief opzeggen’ te klikken en daarna de instructies te volgen.

Functionaris voor gegevensbescherming
Als u vragen of opmerkingen heeft over de privacy van gegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Hansa Armaturen GmbH
Herrn Johannes Treiber
Sigmaringer Str. 107
D-70567 Stuttgart

E-Mail: datenschutz@hansa.com

 

 

Laatste verandering: 24.05.2018
We wijzen u erop dat deze verklaring op elk moment kan worden aangevuld of gewijzigd vanwege wettelijke of andere vereisten.