waterstyle

Impressum

Hansa Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
D-70567 Stuttgart

Tel: ++49 (0)711 1614-0
Fax: ++49 (0)711 1614-368
E-mail: info@hansa.com


řízení

Kari Lehtinen
CEO

 


Okresní soud Stuttgart, č. záznamu v obchodním rejstříku 750253
DIČ: DE147843612
 

Redakce

Thomas Hanche-Olsen
Chief Marketing Officer

Veškeré Vaše osobní údaje získané z webových stránek Hansa Armaturen GmbH budou uloženy a zpracovány výhradně pro Vaši individuální podporu, zasílání informací o produktu nebo poskytnutí servisních nabídek. Případně budou předány podnikům ve skupině HANSA. Společnost Hansa Armaturen GmbHzaručuje, že Vaše údaje budou zpracovávány důvěrně, podle platných ustanovení pro ochranu osobních údajů.

Copyrights

(c) Copyright 2016 Hansa Armaturen GmbH, Stuttgart, Německo

Všechna práva vyhrazena. Všechny obsahy, jako text, ilustrace, grafiky, zvuk, animace a videa, stejně jako jejich uspořádání na webových stránkách HANSA podléhají ochraně autorských práv a jiných ochranných práv. Obsah těchto webových stránek se nesmí kopírovat, rozšiřovat, měnit nebo zpřístupnit třetím osobám ke komerčním účelům. Některé webové stránky HANSA mají navíc obsah, který podléhá nebo by mohl podléhat copyrightu třetích osob.


Záruka

Tyto webové stránky byly sestaveny s největší možnou pečlivostí. Přesto HANSA nemůže zaručit bezchybnost a přesnost obsažených informací. HANSA vylučuje jakékoliv ručení za škody, které by mohly přímo nebo nepřímo vzniknout následkem používání těchto webových stránek, pokud nejsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti společnosti HANSA. Odkazy

Na našich stránkách jsme umístili odkazy na jiné stránky na internetu. Pro všechny tyto odkazy platí: Rádi bychom výslovně zdůraznili, že my, společnost Hansa Armaturen GmbH, nemáme žádný vliv na úpravu a obsahy odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od všech obsahů všech stránek odkazovaných na naší domovské stránce a nepřejímáme jejich obsah. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy umístěné na našich webových stránkách. Použití odkazů je na vlastní riziko uživatele. Vylučujeme jakoukoliv záruku.

Licence

Duševní vlastnictví, jako patenty, značky a autorská práva obsažená na webových stránkách společnosti HANSA jsou chráněna. Prostřednictvím webových stránek se neuděluje žádná licence k užívání duševního vlastnictví společnosti HANSA nebo třetích osob.

Hansa Armaturen GmbH 2016

Nákupní podmínky společnosti Hansa Armaturen GmbH

Stažení Nákupních podmínek ve formátu PDF
 

Prodejní podmínky společnosti Hansa Armaturen GmbH

Národní prodejní podmínky ve formátu PDF
Mezinárodní prodejní podmínky ve formátu PDF